top of page

Het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede is opgericht in 1986 door Wanda Dondorp. Het PPCH heeft twee hoofdactiviteiten die een nauwe samenhang hebben.

 

  •       Een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie van Wanda Dondorp

  •       Tekenanalyse : modules plus bij- en nascholingen, korte cursussen, workshops en lezingen

Wanda Dondorp.jpg

Praktijk Psychotherapie

Ik geef basis en specialistische ggz behandelingen aan zowel volwassenen als kinderen.
Dit doe ik als vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG 49050968625), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA.


 De therapie kan gericht zijn op de volgende levensgebieden:
-   familie, broers en zussen problematiek (siblings)

-   school of werk
-   psychosomatische problematiek
-   levensfasen- en rouwverwerkingsproblematiek
-   traumatische ervaring(en)
-   stemming- en angststoornissen
-   identiteitsproblematiek en assertiviteit

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met traumatische ervaringen en PTSS. 

Tekenanalyse in de therapie
Een van de therapeutische methodes die ik gebruik, als dit past in de therapie, is de door mij ontwikkelde en officieel erkende methode Tekenanalyse. Het visueel maken van ervaringen en deze bespreken in de therapie, helpt verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en klachten door de jaren heen.

 


 

Tekenanalyse

Tekenanalyse is het in therapie gebruiken van tekeningen vanuit de psychodynamische en psychoanalytische theorie om onverwerkte ervaringen en onderdrukte gevoelens te activeren en behandelen.

De Tekenanalyse is een erkende wetenschappelijke methodiek, ontwikkeld door Wanda Dondorp en gaat uit van het psychoanalytisch gedachtegoed van Sigmund Freud. In 2013 ontving mevrouw Dondorp een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor de theoretische onderbouwing van de Tekenanalyse.

Zowel in concrete tekeningen, tekeningen van metaforen, als in abstracte tekeningen kunnen  ervaringen en gevoelens onbewust aan het papier worden toevertrouwd, waardoor in de therapie steeds nieuw materiaal beschikbaar komt.

De omzetting in een visueel beeld, vrije associatie, verdichting en verschuiving - aspecten die in de droomduiding van Freud van essentieel belang zijn - zijn ook belangrijk in de Tekenanalyse.

Modules Tekenanalyse
Sinds 1993 worden bij PPCH 4 modules op academisch niveau gegeven, met een certificaat en accreditatie per afgeronde module. In 2019 zijn we gestart met een masterclass voor studenten die alle vier de modules hebben afgerond.
Om de kennis van Tekenanalyse up to date te houden en uit te breiden  worden jaarlijks in Nederland en België gethematiseerde bijscholingscursussen gegeven.


Daarnaast kunnen geïnteresseerden cursussen volgen met diverse thema’s. Kijk bij de agenda voor het aanbod.

'Getekend Lot' van Wanda Dondorp laat zien hoe traumatische ervaringen bespreekbaar kunnen worden gemaakt door middel van tekeningen.

Centraal staan de ervaringen van twee mensen die als kind gevangen zaten in een Japans interneringskamp. 

Bestellen kan via het bestelformulier of telefonisch via: +31232582290

Klik hier voor meer informatie

lustrumboek.jpg

Zorgkaart Nederland:

Binnen 7 dagen kunt u  terecht voor een kennismakings- of intakegesprek.

Daarna begint de behandeling binnen 10 dagen.

Veer34jaar.png
bottom of page