top of page

AANMELDING

& TOELATING

Aanmelding Opleiding
De aanmelding voor de modules van de opleiding dient te gebeuren vóór 1 december 2022 door toezending van de volgende documenten:

 

Bij de eerste aanmelding ontvangen wij graag: 

  • Kopieën van diploma's

  • Pasfoto 

  • Korte levensbeschrijving

  • Gegevens over huidig beroep en werkkring

  • Informatie over werkervaring en de beweegreden voor volgen van de module.


Stuur de stukken op naar:     Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede
                                                  Chrysanthemumlaan 2
                                                  2106 BN Heemstede
                                                  Nederland

Tegelijkertijd moeten de aanmeldingskosten van €50,00 worden overgemaakt. Deze worden niet in rekening gebracht als je de kennismakingsbijeenkomst in 2021 hebt gevolgd.

 

NIP en GGZ-instellingen

Sommige GGZ-instellingen evenals hogescholen stellen therapeuten financieel in de gelegenheid één of meer modules te volgen.

Tevens telt het deelnemen aan een (of meer) van de modules als werkervaring ten behoeve van de aanvraag met betrekking tot het dienstmerk Psycholoog NIP.

Toelatingsprocedure
Na ontvangst van alle stukken en storting van de aanmeldingskosten wordt men ter kennismaking uitgenodigd voor een gesprek. Aan de hand van werkervaring, levensgeschiedenis, vooropleiding en motivatie wordt vervolgens bekeken of men in aanmerking komt voor het deelnemen aan de module. 

Plaatsing gebeurt op basis van geschiktheid en in volgorde van aanmelding. Een bewijs van deelname wordt toegezonden. Een groep bestaat uit maximaal 12 studenten.

Kosten
Module 1: € 2050,00*

Module 2: € 2050,00

Module 3: € 2050,00*

Module 4: € 2050,00*

 

Betaling van de kosten van modules in één keer te voldoen vóór 1 januari 2023, of gespreide betaling in drie gelijke termijnen (voor 1 januari, voor 1 maart en voor 1 mei 2023).  

 

Bij overschrijding van deze tijdstippen wordt 2% extra in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld voor module 1 bedraagt €50,00. Indien men niet tot de opleiding wordt toegelaten, wordt dit verrekend met de inschrijfkosten van €50,00.

Examen en supervisie kosten € 175,00. Voor bijkomende onkosten kijkt u in het overzicht per module. Sommige Hogescholen stellen docenten financieel in de gelegenheid een module volgen. Arbeidsbureaus, GZ- en andere instellingen zijn soms bereid de kosten of een deel ervan te vergoeden.

Over een financiële regeling is overleg mogelijk.

* Ieder jaar wordt dit bedrag aangepast, waarbij de wijziging van de algemene loonindex wordt gevolgd.         


Fondsen
Voor wie financiële steun wil aanvragen, is er een fondsenboek en fondsendisk. 
info@verenigingvanfondsen.nl
www.verenigingvanfondsen.nl
U vindt hier ook aanvraagtips.


Annulering
Bij annulering vóór 15 december 2022 is men 30% van de opleidingskosten en de module verschuldigd. Bij annulering tussen 15 december 2022 en 17 januari 2023 is men 60% van de opleidingskosten en de module verschuldigd. Bij annulering vanaf 17 januari 2023 is men het volledige bedrag verschuldigd. Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. De datum op het poststempel is bepalend. Deze annuleringsclause geldt voor module 1,2 3, 4 en de masterclass. Eventuele incassokosten en/of gerechtskosten komen voor rekening van de inschrijver.

Aanschaf literatuur
Standaardwerken over psychiatrie, psychologie en beeldcommunicatie kan men het beste zelf aanschaffen. De overige verplichte en aanbevolen literatuur is meestal te leen in de bibliotheek. Een literatuurlijst is bij het secretariaat verkrijgbaar.

bottom of page