top of page

ACCREDITATIE

Herziening kaderregeling accreditatie FGzPt

Vanaf 1 September 2017 komen ook literatuurstudie en studieactiviteiten in aanmerking voor accreditatie van de FGzPt (Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten). Dan treedt namelijk de gewijzigde Kaderregeling Accreditatie herregistratie in werking. Op basis van de huidige kaderregeling kunnen alleen contacturen worden geaccrediteerd. Met de wijziging wordt beoogd recht te doen aan de verhouding tussen de puntentoekenning en totale studielast van scholingsaanbod.

 

Zie voor het volledige artikel de site van de FGzPt

 

Accreditatie verkregen in het jaar 2021

Module 3

 

GGZ- Agogen

Behandeling en diagnostiek - 277 punten

Accreditatie verkregen voor de cursusdagen 8-12-2017 en 19-01-2018

Gegeven door Wanda Dondorp (PPCH)  voor GGZ Noord-Nederland, bij Proscoop Zwolle.

Tekenen in therapie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)  - 18 punten

Herregistratie - 12 punten

Behandeling - 3 punten

Diagnostiek - 2 punten

Overig - 1 punt

NIP Eerstelijnspsychologie

Herregistratie - 18 punten

FGzPt

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog - 8 punten

Accreditatie verkregen over het jaar 2017

Module 1

NIP Eerstelijnspsychologie - 60 punten

NIP ELP Herregistratie - 60 punten

Accreditatie verkregen over het jaar 2016
Module 1

 

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) - 100 punten

Behandeling - 55 punten

Diagnostiek - 33 punten

Overig - 17 punten

 

Register Vaktherapie

Bij- en nascholing - 75 punten

Accreditatie verkregen over het jaar 2015

Module 1


Register Vaktherapie

Bij- en nascholing - 75 punten

 

NIP Eerstelijnspsychologie

Herregistratie - 162 punten

Accreditatie verkregen over het jaar 2014 
Module 1


NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) - 92 punten

Behandeling - 40 punten

Diagnostiek - 27 punten

Overig - 23 punten

Extra literatuurstudie - 2 punten

Herregistratie - 90 punten

ID-nummer: 142452-168954

 

Module 2


NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) - 99 punten

Behandeling - 40 punten

Diagnostiek - 40 punten

Overig - 19 punten

Extra literatuurstudie - 22 punten

Herregistratie - 99 punten

 

Register Vaktherapie

Bij- en nascholing - 30 punten

 

NIP Eerstelijnspsychologie 

Herregistratie - 135 punten

Behandeling - 60 punten

Diagnostiek - 40,5 punten

Overig - 34,5 punten

 

 

Voor iedere succesvol afgesloten module ontvangt u een certificaat. Voor elke module kan hierna accreditatie worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.  

Vier succesvol afgeronde modules geven recht op het diploma Tekenanalyse.


 

bottom of page