top of page

Angst, afweer en de Tekenanalyse

Bij- en nascholing Tekenanalyse 

Zaterdag 15 september 2018, te Amsterdam

Door Drs. Wanda Dondorp

Deze bij- en nascholingsmiddag  sluit goed aan op de scholingsmiddag 'Angst en Fobieën' en is als verdieping toegankelijk en boeiend voor iedereen die werkt met de Tekenanalyse.

 

Bij de bijscholing  ‘Angst en Fobieën’ van 2 juni dit jaar behandelden we angstaanvallen die zonder reden, en niet in verhouding tot een werkelijk gevaar, spanning en disbalans geven.

Met de vraag welke angst is er aan de fobie vooraf gegaan? Welke emoties en gevoelens die de cliënt in een object buiten zichzelf projecteert, keren zich vervolgens tegen hem? Wat wordt er afgeweerd en om welke afweermechanismen gaat het?

'Angst, afweer en de Tekenanalyse' gaat in op vragen als:

Welke diffuse angstgevoelens worden tijdens het tekenen geactiveerd?

Welke inconsistenties geven zicht op de binnenwereld van de tekenaar zonder dat hij zich dit realiseert?

Welke inconsistenties zijn nauw verbonden en verweven met afweermechanismen en leiden naar verdrongen gevoelens?

 

Met andere woorden: het is interessant hoe vorm en afwijking van de getekenden objecten in een continuüm van onbewust naar bewust en, - in hun gelaagdheid- , samenhangen met onderliggende intrapsychische conflicten.

 

Ten slotte, wat is de achterliggende dynamiek van een zogenoemde dekherinnering?

Processen

In deze middag wordt eveneens aandacht besteed aan de verschillende processen die in een therapie spelen;

Is er bewustwording van subjectiviteit? Kan de stap van subjectiviteit naar mentaliseren gemaakt worden?

En in hoeverre kunnen verdrongen gevoelens in de therapie verbonden worden met vroege herinneringen?

Aan de hand van de tekeningen en casussen worden al deze vragen nader onderzocht.

                                                                                                                       

Schrijf je in voor deze inspirerende middag.

In verband met onze administratie graag aanmelden met een mail naar :  ppch.heemstede@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________

Tijd

13.00- 16.00 uur

Na afloop borrel tot 17:00

 

Locatie

Het RINO te Amsterdam

Kosten

Afgestudeerden Tekenanalyse, ATT en diegene die eerder een module gevolgd hebben        €49,50

Geregistreerden Tekenanalyse, ATT                                                                                               €39,50

Studenten module Tekenanalyse                                                                                                    €25,00

 

Na de bevestiging ontvangt u een factuur. Deelnamekosten vooraf voldoen op rekeningnummer:

 NL53 INGB 0005259764 t.n.v. PPCH onder vermelding van studiedag 15 september 2018

 

Accreditatie

PPCH geregistreerde: 3 punten

 

 

Tot ziens,

Wanda Dondorp

Directeur PPCH

 

bottom of page