top of page

CURSUSSEN & WORKSHOPS

Korte cursussen

De cursussen en workshops zijn open voor alle geïnteresseerden, een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd.

 

Familieopstelling

(zie artikel Mindmagazine)

In deze workshop werken we met een ruimtelijke opstelling van het familiesysteem. Opmerkelijk is dat de opgestelde representanten van de familieleden op de hun aangewezen plek toegang krijgen tot de gevoelens en de onderliggende verhoudingen

van het familiesysteem. Individuele problemen die onoplosbaar leken, worden door het inzicht in de familiedynamiek in een bredere context geplaatst en begrepen waardoor deze grotendeels hun betekenis kunnen verliezen. Niet alleen het gezin van herkomst speelt een rol, maar ook de ouders van beide zijden, broers en zussen van de ouders en ex-echtgenoten. Soms worden mensen doodgezwegen, buitengesloten, of wordt er respectloos over iemand gesproken. Toch verdwijnt niemand uit de dynamiek van het systeem en heeft ieder familielid het recht erbij te horen.

In deze systeemtherapie gaat het om belangrijke ingrijpende gebeurtenissen, zoals onder andere ernstige ziekte, overleden familieleden en aangedaan onrecht. 
Deze gebeurtenissen kunnen de oorzaak zijn van ongezonde emotionele bindingen, ‘verstrikkingen’ genoemd waarvan ieder lid onbewust, op zijn of haar manier de gevolgen ervaart. Deze verstrikkingen zetten zich vaak voort in de volgende generaties in de vorm van psychische problemen zoals eetproblemen, verslavingen, incest, depressiviteit.

Een keer per maand op vrijdagochtend (zie agenda)

 

Data: voor het opstellen van uw familie- of organisatiesysteem kunt u contact met ons opnemen.

Deelnamekosten: €300,-

Locatie: in de tuinzaal van de Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, 2111 HA Aerdenhout  (zie locaties).

 

Het bedrag voor de opstelling dient bij inschrijving te zijn overgemaakt.
Aanbevolen literatuur: B. Hellinger: 'De verborgen dynamiek van familiebanden'. ISBN 90 6963 4759
Doelgroep:Voor wie inzicht wil verwerven in de patronen van de systemen van zijn familie.
Accreditatie: 2 dagdelen

Innerlijke tijd en kloktijd

(naar Hermsen’s interpretatie van Kairos en Chronos)

"Er heerst collectieve depressiviteit", zo betoogt Joke Hermsen in haar nieuwste boek Melancholie van de onrust. In een tijd waarin zoveel politieke spanning heerst, ligt ook pessimisme en melancholie op de loer. Onrust, druk en stress wordt mede aangewakkerd door de snelheid van de tijd waar we in leven. Het is niet moeilijk om op die manier jezelf te verliezen en te vergeten jezelf de tijd te gunnen om zo nu en dan stil te staan. Leer om te gaan met de kloktijd en vind je innerlijke tijd met behulp van deze cursus.

Datum: nieuwe cursusdata worden nader bekend gemaakt.

Aantal deelnemers: 6-8 personen

Tijd: 09.30 tot 12.30 uur

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede

Deelnamekosten: € 213,00

(profiteer tot 20 april van € 30,00 vroegboekkorting: € 183,00)

Accreditatie: registratie Tekenanalyse 3 punten.

(Eventueel) te lezen literatuur:

Joke J. Hermsen. Kairos, een nieuwe bevlogenheid.

Joke J. Hermsen. Stil de tijd, pleidooi voor een langzame toekomst.

Joke J. Hermsen. Melancholie van de onrust.

Kairos & Chronos
Verlies en rouw
Naoorlogse Thematiek
Schaamte
Geheime gedachten

Verlies en rouw

Verlies en rouw willen we liever vermijden om de pijn ervan niet ten hoeven voelen. Het kan gaan om verlies van een ouder, een kind of een partner, of om verlies van een dienstverband, een baan, een vertrouwde omgeving of verloren jaren. Verdriet geeft gevoelens van verlies, rouw én woede en is een universeel en normaal verschijnsel. Door deze gevoelens te vermijden verdwijnen ze niet, maar komen ze vroeg of laat vaak in onherkenbare vorm terug. Ze vragen om aangekeken te worden, zodanig dat het weer een onderdeel kan zijn van het eigen levensverhaal.  

Op deze 3 ochtenden wordt vanuit de eigen ervaring over het verlies gesproken en getekend. Met deze creatieve aanpak vanuit de Tekenanalyse worden onbewuste gevoelens duidelijk, wat mogelijkheden biedt om op een andere manier met verlies en rouw om te gaan.

Datum: nieuwe cursusdata worden nader bekend gemaakt.

Aantal deelnemers: 6-8 personen

Tijd: 09.30 tot 12.30 uur

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede

Deelnamekosten: €213,00

Accreditatie: registratie Tekenanalyse 3 punten.

Ervaring van cursist Wies Horninge:

"Al meerdere keren in mijn leven heb ik te maken gehad met verlies.  De laatste keer kostte het mij veel tijd en energie. Ik leek er maar niet doorheen te komen. Dit was voor mij de reden dat ik mij heb opgegeven voor de cursus 'Verlies en Rouw'  bij het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede.

In drie ochtenden werd dit thema stap voor stap doorgenomen. Zowel theoretisch onderbouwd als door middel van tekeningen, een creatieve aanpak. Hierdoor werd ook persoonlijk en inzichtelijk gemaakt hoe ik (en ook de andere cursisten) omgingen met het verlies, waardoor ik er niet doorheen kon komen. Door deze persoonlijke, creatieve manier van werken, ben ik verder gekomen in mijn proces. Ik heb inzicht verkregen en ben mij bewust geworden van mijn onderliggende dynamiek en heb daardoor stappen kunnen maken. Er is weer innerlijke ruimte en innerlijke beweging ontstaan."

Wies Horninge

Naoorlogse Thematiek

Naarmate men ouder wordt, krijgen veel mensen last van herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze levensfase het afweersysteem in mindere mate in staat is om allerlei gevoelens en beelden die men met zich meedraagt en waarvan men eerder geen last had, af te weren. Onduidelijke psychische en/of fysieke klachten kunnen hiermee samenhangen.

Het blijkt een verlichting te zijn als men over deze beelden en gevoelens kan vertellen. Tevens draagt het tekenen van deze beelden in sterke mate bij aan het inzicht in de klachten en vermindering ervan, zodanig dat de ervaringen een plaats kunnen krijgen in zijn/haar levensgeschiedenis.

De cursus is tevens voor diegenen van wie de ouders of grootouders in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende ervaringen meemaakten. Vaak wordt hierover in het gezin van herkomst niet of nauwelijks gesproken en als gevolg daarvan de oorlogsthematiek onbewust aan de volgende generaties doorgegeven.

In de cursus wordt over ieders ervaringen gesproken, de beelden getekend en vanuit de Tekenanalyse benaderd. Of men goed kan tekenen is niet van belang.

Datum: nieuwe cursusdata worden nader bekend gemaakt.

Tijd: 16.00 tot 19.00 uur

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede

Deelnamekosten: €325,00

Accreditatie: registratie Tekenanalyse 5 punten.

Schaamte en schuld

Er zijn twee type schaamte te onderscheiden. De gezonde schaamte die ons binnen de grenzen van het betamelijke houdt en laat voelen dat we  die grenzen dienen te respecteren. Gezonde schaamte geeft een zekere gêne en is een elementaire behoefte aan verbondenheid.

Bij ongezonde schaamte speelt er iets geheel anders. Opmerkingen als: denk maar niet dat je wat voorstelt, of doe niet zo gek, met jou wordt het nooit wat, zijn schaamtevolle zinnen die kinderen nogal eens te horen krijgen. Een kind vernederen doet de gezonde schaamte verworden tot ongezonde, of destructieve schaamte. Dit raakt iemand in zijn  gehele zijn en tast het zelfgevoel aan. Een destructieve schaamte doet elk opkomend gevoel onmiddellijk wegdrukken. Tenslotte na een reeks schaamtevolle ervaringen  wijst iemand zichzelf af om wie hij is.
Deze vorm van schaamte is destructief en de oorzaak van vele psychische klachten: zoals onzekerheid, geen keuzes durven maken, moeheid, depressieve klachten . 

In de cursus wordt over ieders ervaringen gesproken, de beelden getekend en vanuit de Tekenanalyse benaderd. Of men goed kan tekenen is niet van belang.

Datum: nieuwe cursusdata worden nader bekend gemaakt.

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede

Deelnamekosten: €325,00

Accreditatie: registratie Tekenanalyse 5 punten.

Nieuwe cursus​

Geheime gedachten

Veel mensen hebben min of meer angstige gedachten die niemand kent, ook vrienden of partners en echtgenoten niet. Wat voor fantasieën zijn dit? Wat bieden ze? Is het een manier om iets anders te voorkomen? En hoe ernstig moeten we deze geheime gedachten nemen? Hierover gaat deze cursus met als doel via ieders tekening en dialoog hierover duidelijkheid te verschaffen. 

 

Datum: nieuwe cursusdata worden nader bekend gemaakt.

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede

Deelnamekosten: €213,00

Deelnamekosten dienen bij inschrijving te zijn overgemaakt.

 

Kennismaking met de Tekenanalyse: de tekening als rebus van onbewust materiaal

Bijeenkomst 1: concrete tekeningen, het tekenen over het gezin van herkomst geeft inzicht in onderlinge en veelal onbewuste gezinspatronen.   

Bijeenkomst 2: het tekenen van metaforen. Een metaforisch landschapsbeeld leent zich eveneens voor inzicht in de eigen onbewuste psychodynamiek. In de dialoog over de tekening kunnen onderliggende emotionele thema’s op een veilige en effectieve manier benaderd en verduidelijkt worden.

Bijeenkomst 3: abstracte tekeningen. Ook dit 3e type tekeningen biedt veel ruimte voor associaties en projecties die een leidraad vormen voor het gesprek.

Deelnamekosten: €213,00 voor drie ochtenden

Organisatieopstelling

De organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, een team, of van een netwerk van verschillende organisaties. Net als bij het familiesysteem krijgt men via de representanten toegang tot de gevoelens en onderliggende verhoudingen van de organisatie of van onderdelen daarvan. Dit inzicht biedt de mogelijkheid tot constructieve keuzes en opent nieuwe perspectieven.

Voor een organisatieopstelling kunt u contact opnemen met het secretariaat van het PPCH. De organisatieopstellingen vinden plaats op vrijdagochtend, in de tuinzaal van de Adventskerk te Aerdenhout.
Voor kosten en locatie: zie de workshop Familieopstelling.

Non-dualiteit

Deze cursus is van geheel andere aard dan de psychologische cursussen en biedt een overgang van de psychologie naar de filosofie, met name de oosterse filosofie van de Advaita-Vedanta: non-dualiteit.

In deze cursus gaat het enerzijds om het doorzien van het ego en zijn functie, anderzijds om het doorzien van de illusie van een wereld van gevoelens en gedachten. Heeft men eenmaal kijk op de elementen die het functioneren bemoeilijken en heeft men de meest grove projecties herkend, dan ontstaat er ruimte om getuige te zijn van het denken en voelen en kan de illusie van een imaginair ego doorzien worden.

Datum: Deze cursus wordt gegeven op aanvraag. Hiervoor kunt u mailen naar ppch.heemstede@gmail.com.

Adres: Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede 

Deelnamekosten: op aanvraag

Deelnamekosten dienen bij inschrijving te zijn overgemaakt.


Aanbevolen literatuur:
Shri Nisargadatta Maharaj: 'Ik ben'. ISBN 90 6963 4473
J. Levy: 'Non-dualteit', ISBN 90 6963 179 2 is NIET meer verkrijgbaar bij PPCH
Doelgroep: voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de werking van het ego, in dualiteit en non-dualiteit en het oosterse begrip 'leegte'.

Annulering
Annuleren kan alleen schriftelijk. Tot twee weken voor aanvang van een cursus of workshop is men 30% van het cursusgeld verschuldigd. Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang is dit percentage 50% en binnen een week tot aanvang is men bij annulering het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Non-dualiteit
bottom of page