ERKENNINGEN &

MOGELIJKHEDEN

Opleiding, modules, beroepsmogelijkheden en auteursrechten 

Het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede is een particuliere instelling die vier afzonderlijk te volgen modules Tekenanalyse verzorgt op academisch niveau. Vier succesvol afgeronde modules geven recht op het diploma Tekenanalyse. Tevens verzorgt PPCH jaarlijks diverse bij- en nascholingsmiddagen Tekenanalyse.

 

Beroepsmogelijkheden
Na het behalen van het diploma zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Het geven van therapie aan kinderen in het onderwijs op basis- en middelbare scholen en aan kinderen met leer- en concentratieproblemen.

  • Het geven van therapie in instellingen in de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

  • Het verzorgen van cursussen in sociaal-culturele centra en het welzijnswerk.

  • Het verzorgen van cursussen op volksuniversiteiten.

  • Het geven van trainingen en consulten in het bedrijfsleven.

  • Het voeren van een eigen praktijk in de particuliere sector (individueel en/of in een maatschap)

  • Het geven van therapie en cursussen psycho-educatie.

 

Afgestudeerden kunnen bovendien de Tekenanalyse als aanvulling in hun bestaande werk toepassen of op basis daarvan een nieuwe functie verwerven.

 

Nederlands Instituut van Psychologen

Het deelnemen aan een (of meer) van de modules telt als werkervaring ten behoeve van de aanvraag met betrekking tot het dienstmerk Psycholoog NIP.

Auteursrechten
Het overbrengen van de methode is auteursrechtelijk beschermd. Niets van dit materiaal mag gebruikt worden zonder toestemming van het PPCH. De stof van de modules is intelectueel eigendom van het PPCH.
Alle rechten zijn voorbehouden aan het PPCH

 

Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede

Chrysanthemumlaan 2
2106 BN Heemstede

023-5282290

ppch.heemstede@gmail.com

Drs. W. Dondorp is vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA.

BIG registratienummer 49050968625

Uw privacy en PPCH

Bereikbaar op maandag van 9.00 tot 17.00 uur

en donderdag van 8.30 tot 13.30 uur

Telefonisch spreekuur: woensdagavond

van 18.30 tot 19.30 uur

  • Facebook Social Icon

De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd

en intellectueel eigendom van het PPCH.