top of page

 Module 1

Symptomen van grensoverschrijdingen en depressie (analyse van concrete tekeningen)

januari tot november 2023

In 15 lessen van 6 uur gaat u met diverse docenten in een kleine groep intensief aan de slag. 

De lessen worden om de week gegeven met een stop in de zomervakantie.

De module is naast de theorie ook ervaringsgericht, zodat het mogelijkheden biedt voor uw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is het niet belangrijk dat u goed kunt tekenen, wel dat u zich aangetrokken voelt tot het beeldende proces.

 

In deze module worden met de Tekenanalyse de symptomen van grensoverschrijdingen en depressie behandeld, gebaseerd op de psychoanalytische theorieën. Grensoverschrijdingen op emotioneel, fysiek en seksueel niveau worden zichtbaar in de tekening omdat het creatieve tekenproces minder door het denken wordt gecensureerd.  

 

De tekening van een situatie  verschaft inzicht in de innerlijke wereld van de tekenaar. Ze zijn een uitdrukking van de relationele, affectieve en cognitieve vermogens van de tekenaar en geven informatie over de
communicatie tussen primaire en secundaire processen. Het getekende is namelijk een deels bewuste, deels onbewuste projectie uit die wereld, die verhelderd kan worden met het metaforische beeld van een ijsberg.[1]

               

Wat de tekenaar vertelt over de tekening, is slechts het topje van de ijsberg, het gedeelte dat boven de waterlijn uitsteekt. Tezamen met de schijnbaar coherente toelichting van de tekenaar vormt dit ijsbergpuntje het secundaire proces. Via dit (cognitieve) proces selecteert en controleert de tekenaar grotendeels wat hij/zij tekent en wat hij/zij daarover vertelt. Dit proces verloopt overwegend bewust.                                                                         

Een significant groter en bepalend onbewust deel van de ijsberg bevindt zich juist onder de waterlijn: het zogenoemde primaire proces. Tijdens het tekenen komen vanonder de waterlijn onbewust fysieke reacties, gevoelens en emoties opborrelen als reactie op de te tekenen situatie. Deze reacties passeren geheel of gedeeltelijk de censuur van de tekenaar alvorens als inconsistenties en andere onbewuste mechanismen toch geheel of gedeeltelijk op papier terecht te komen.

 

Bovenstaande leidt ertoe dat tekeningen informatie bevatten over zowel secundaire als primaire processen, en dat in deze oneigenlijke scheiding bewuste en onbewuste affecten en tegenstellingen betekenisvol en nauw met elkaar zijn verweven. De Tekenanalyse bestudeert deze processen vanuit de psychoanalytische theorieën zoals die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en gaat uit van de psychodynamische theorie, die de nadruk legt op de dynamische inter-persoonlijke uitwisseling en inleving in de emotionele betekenis van het getekende en het mentaliserend vermogen.[2] Binnen dit referentiekader gaat de Tekenanalyse ook uit van de egopsychologie, object-relatietheorie, zelfpsychologie en gehechtheidtheorie. 

 

[1] Boekomslag van Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Foto door Ralph A. Clavenger.

[2] Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M., & Vermote, R. (2011). Handboek psychodynamiek. Utrecht: De tijdstroom.

Locatie

Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede.
(vlakbij station Heemstede-Aerdenhout) 

De lessen worden in kleine groepjes van maximaal 8 tot 12 personen gegeven, waardoor ook veel aandacht is voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Voor wie?

Hoewel de module zich met name richt op professionals, kan iedereen die zich wil verdiepen in de psychologische aspecten en mogelijkheden van Tekenanalyse deelnemen.

Gevraagd wordt een universitaire of afgeronde HBO opleiding of een, naar het oordeel van het team docenten gelijkwaardig niveau. 

De Tekenanalyse zoals die wordt gehanteerd in module 1 wordt succesvol gebruikt door psychiaters, psychologen, pedagogen, spv'ers, huisartsen en andere professionals die werken met grensoverschrijdende   traumatische ervaringen en PTSS. Ook diegenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines kunnen zich opgeven.                                        

Naast het ontwikkelen van vaardigheden en psychologische kennis is een goede attitude belangrijk, zoals geduld en empathie.
Minimumleeftijd: 23 jaar

 

Docenten

Tijdens deze module volgt u lessen bij diverse docenten met ieder een eigen insteek en veel ervaring.  

Wanda Dondorp

Gerdine Veen

Ko Vos

Leerplan en eisen

De module heeft een gemiddelde tijdsbesteding van 400 uur, verspreid over collegedagen, intervisie, supervisie, leertherapie, verslagen, opdrachten en literatuurstudie.

Indien aan alle eisen met een voldoende beoordeling is voldaan ontvangt u een certificaat dat recht geeft op het volgen van module 2.

Het complete overzicht van leerplan, accreditatie, eisen en kosten kunt u hier downloaden.

De literatuurlijst kunt u hier downloaden. Overleg met de docenten omdat per jaar nieuwe literatuur kan worden toegevoegd.

Informatie over herkansing en afronding van de module leest u hier.

Lesdata

Module 1 start in januari 2023 en vindt eenmaal in de twee weken plaats op donderdag, van 10.00 - 15.00 uur. Voor een overzicht van de lesdagen klik hier.

Kosten 

€ 2.050,00 module 1 in één keer te voldoen vóór 1 januari 2023. 

Of gespreide betaling in drie termijnen van € 717,00 (1 januari, 1 maart en 1 mei 2023).  

Niet inbegrepen kosten, inschrijfgeld, leertherapie en examen.

Aanmelden

Wilt u deze module volgen, dan kunt u op de pagina aanmelden alle informatie vinden. 

Hebt u nog vragen over het leerplan, de toelatingsprocedure of de betaling? Dan kunt u ons e-mailen of bellen, wij beantwoorden uw vragen graag.

Het is ook mogelijk een persoonlijk adviesgesprek aan te vragen.

Samenvatting evaluatie - Module 1. december 2020
"De studiedagen gegeven door de drie docenten waren zeer inspirerend en van hoog niveau."
"Goede afstemming tussen de verschillende onderdelen, inhoudelijk interessant en leerzaam."
"Goede uitleg en onderbouwing tekenanalyse."
"Mooi en inhoudelijk duidelijk en praktisch herkenbaar en toepasbaar in de praktijk."
"Ik zou deze module aan anderen zeker aanraden."

De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd.

Topje van de ijsberg.jpg
bottom of page