top of page

Module 3

Tekenanalyse metaforen (concrete tekeningen van landschapsbeelden),
 
januari t/m oktober 2022

Module 3 biedt met de metaforen een verdere professionalisering van de Tekenanalyse in de therapeutische behandeling. Een metafoor is een voorstelling met een tamelijk onveranderlijke autonome betekenis ten opzichte van individuele omstandigheden. Sterker dan bij de concrete tekenopdrachten van module 1 en 2 leent de metafoor zich voor onbewuste conflicten.

De cliënt beweegt zich in de metafoor in een gefantaseerd landschap; doet dingen, reist, ontmoet personen en dieren, vaak levendige scènes. Als vanzelf ontwikkelt hij een innerlijke waarneming met een reeks intense en kleurrijke beelden. Het blijkt dat bijna iedereen dit beeldbewustzijn kan oproepen. De cliënt vergeet daarbij echter nooit dat het niet om reële fenomenen gaat. De zelfstandige ontwikkeling van de beelden blijkt direct verband te houden met de eigen levensgeschiedenis. Wat onbewust niet wordt toegelaten wordt manifest in de ‘vermomming’. In het tekenen van deze landschapsbeelden wordt onbewust op sublieme wijze het secundaire en primaire proces met elkaar verweven. Henk Hillenaar en Walter Schönau, (Tekst en Psyche, Uitgeverij Boom 2004)

In de 15 studiedagen van module 3 wordt de psychoanalytische en psychodynamische theorie behandeld, wordt er geoefend met gesprekstechniek en de praktische toepassing in de therapiepraktijk. De cursist werkt intensief in een kleine groep en tekent de metaforen ook zelf. Via de eigen tekening en die van medecursisten leert de cursist over de betekenis en interventie van het visuele fantasie beeld en hoe daarmee een sessie op te bouwen. De groep heeft hierbij een vruchtbare bijdrage in de waarneming van zichzelf en die van anderen. Daarbij geldt dat een therapeut de cliënt zo ver kan brengen tot waar zijn eigen persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld.

De metaforen in de ‘Dagdroom therapie’ en ‘Basiscursus Symbooldrama’ zoals die worden gebruikt in deze module zijn ontwikkeld door Hanscarl Leuner, (Leuner H, Dagdroomtherapie Basiscursus Symbooldrama. 1990 Servire Uitgevers bv., Cothen).

 

De onderwerpen worden in drie niveaus verdeeld.

  • Het standaardniveau: ‘De bloem, De wei ’, ‘De beek’, ‘De bosrand, ’De berg’ en ‘Het huis’.

  • Het middenniveau, ‘De leeuw’, De drie bomen en ‘Het voertuig’.

  • Het topniveau: ‘De grot’, Het moeras, ‘De vulkaan’ en ‘De foliant’.

 

Op elk niveau spelen geprononceerder vormen van een neurotisch probleem, gefixeerde beelden als uiting van een neurotische stoorbron en tegenstrijdige en negatieve gevoelens. Tevens heeft elk onderwerp complementaire niveaus: een object - en een subject niveau.

Het tekenen van deze beelden biedt een vrij sterk therapeutisch instrument. In de dialoog wordt de getekende metafoor op empathische wijze begeleid en geanalyseerd zonder dat deze direct geïnterpreteerd hoeft te worden. Dit brengt de cliënt in contact met zijn creatieve vermogen en de samenhang van gevoelens en onbewuste of voorbewuste conflicten. Beeldspraak lijkt een verzachtende uitwerking te hebben op afweermechanismen en de ervaring leert dat dat het effect ervan vrij groot is. 

Het basis- en middenniveau vormen samen een complete therapiemethode die ook bij crisisinterventie gebruikt zou kunnen worden. Aan het einde van de behandeling laten deze thema’s veelal een verandering zien in het landschapsbeeld met relatief harmonische en onopvallende scènes, vrij van gefixeerde beelden, (Leuner H, Lehrbuch der katathym-imaginativen Psychotherapie. Verlag Hans Huber 1994 Bern).                                                                                                                                                

De tekenopdrachten van module 1 en 2 kunnen al naar gelang de behoeften van de cliënt vooraf of tijdens de opdrachten van module 3 aangeboden worden.

 

Locatie

Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede. 
(vlakbij station Heemstede -Aerdenhout) 

In verband met de Coronamaatregelen worden de lessen gegeven in kleine groepjes (maximaal 6 personen). Hierdoor is tevens veel aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 

Voor wie?

Hoewel de module richt zich met name richt op professionals die werken met mensen, kan iedereen die zich wil verdiepen in de psychologische aspecten en mogelijkheden van Tekenanalyse deelnemen.

Gevraagd wordt een universitaire of afgeronde HBO opleiding of een, naar het oordeel van het team docenten gelijkwaardig niveau. 

De Tekenanalyse zoals die wordt gehanteerd in module 3 wordt succesvol gebruikt door psychiaters, psychologen, pedagogen, spv'ers, huisartsen en professionals die werken met grensoverschrijdende   traumatische ervaringen en PTSS.  Ook degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines, beleidsmakers en bestuurders zijn van harte welkom.                                          

Naast het ontwikkelen van vaardigheden en psychologische kennis is een goede attitude belangrijk, zoals geduld en invoelingsvermogen.
Minimumleeftijd: 23 jaar

Docenten

Evenals in module 1 en 2 doceren ook in module 3, gekwalificeerde docenten: Wanda Dondorp (Tekenanalyse), Daniel Helderman (Psychoanalytische theorie), Gerdine Veen (Psychoanalytische theorie) en Ko Vos (Jungiaans gedachtegoed).

Kijk hier voor meer informatie over de docenten

Leerplan en eisen

De module heeft een gemiddelde tijdsbesteding van 400 uur, verspreid over de studiedagen en andere onderdelen.

Indien aan alle eisen met een voldoende beoordeling is voldaan ontvangt u een certificaat dat recht geeft op het volgen van module 4. 

Het complete overzicht van leerplan, accreditatie, eisen en kosten kunt u hier downloaden.

De literatuurlijst is hier te downloaden. Overleg met de docenten, ieder jaar kan nieuwe literatuur worden toegevoegd. 

Informatie over herkansing en afronding van de module leest u hier.

Lesdata

Module 3 start in januari 2022 en vindt eenmaal in de twee weken plaats op donderdag, van 10.00 - 15.00 uur. Voor een overzicht van de lesdagen klik hier.

Kosten 

€ 2.050,00  in één keer te voldoen vóór 1 januari 2022. 

Of gespreide betaling in drie termijnen van € 717,00 (1 januari, 1 maart en 1 mei 2022).  

Niet inbegrepen kosten supervisie en praktijkexamen.

Bij overschrijding van de afrondingsdatum van Module 3 en het na 2 jaar alsnog voortzetten van deze module, wordt een bedrag van € 200,-- per jaar aan extra kosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Als u de module wilt gaan volgen kunt u op de pagina aanmelden alle informatie vinden. 

Heeft u nog vragen over het leerplan, de toelatingsprocedure of de betaling? Dan kunt u ons e-mailen of bellen, wij beantwoorden uw vragen graag.

bottom of page