top of page

Module 4

Traumatische ervaringen en affecten. Zelfcohesie, constructie in de Tekenanalyse, continuïteit en coherentie(abstracte tekeningen)
januari t/m oktober 2023

Wat vertelt de abstracte tekening en wat is de betekenis?
                                                       

In 15 lessen van 6 uur gaat u met diverse docenten in een kleine groep intensief aan de slag. De lessen worden om de week gegeven met een zomerstop van anderhalve maand.

Ook deze module is ervaringsgericht en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is het niet belangrijk dat u goed kunt tekenen maar wel dat u zich aangetrokken voelt tot het beeldende proces.

 

Behandeling en theorie

Welke gevoelens en emoties spelen er tijdens het maken van een abstracte tekening? Wat is de gevoelsstemming en wat vertelt het abstracte beeld meer nog dan woorden over de innerlijke wereld van de cliënt?

In deze module analyseert u in dialoog de lijnen, vormen en kleuren. Hierbij worden o.a. zelfcohesie; de innerlijke samenhang in de tekening en tussen een aantal tekeningen,  emotieregulatie, constructie en continuïteit zichtbaar.

Blijkt er minder continuïteit te zijn; een onderbroken samenhang in één en, tussen een aantal tekeningen? Gaat er achter de abstracte tekening een dramatische beeld schuil van situaties uit de innerlijke wereld van de cliënt? Allemaal informatie die u uit de tekeningen leert halen.

 

Ook uiteenlopende traumatische ervaringen, worden onbewust in de abstracte tekening geprojecteerd. Denk aan een oorlogsverleden, geweldpleging, ziekte en verlies die zich kenmerken door o.a. nachtmerries, flashbacks, weinig concentratie, angst, verdriet, machteloosheid en paniek.  Daarbij komen veelal weer andere onverwerkte gebeurtenissen naar boven.

De dialoog over de abstracties en de volgorde van de woorden, leiden naar de oorzaak van de klachten. Als therapeut vertrouwt u hierbij op de associaties die aanvankelijk alle kanten op lijken te gaan om daarna bij een punt uit te komen. U let op invallen, vergissingen en versprekingen waardoor het mogelijk wordt de essentie van de tekening te formuleren. Niet één lijn of kleur in de tekening is toevallig en het is de cliënt zelf die weet.
 

De getekende abstractie kan een wensvervulling zijn, of een mogelijke weg naar creatieve opheffing van tegenstellingen tussen het manifeste en latente.

De abstractie van lijnen en vormen versterkt zowel de veiligheid als de projecties omdat de censuur van het rationele denken minder kans krijgt. De cliënt tekent vrijer en projecteert daarmee onbewust emoties in de tekening, waardoor analytisch materiaal uit de vroege ontwikkeling geconstrueerd kan worden. Door woorden te geven aan dit eerst nog vage materiaal krijgt de cliënt meer zicht op vergeten levensjaren en betekenis van de emoties. Op basis van deze flarden probeert de cliënt zich een voorstelling te maken van de werkelijkheid. Wat is voor hem de realiteitswaarde en het therapeutische effect in zijn huidige leven?

Wat is de houding van de cliënt in dit proces en wat is de houding van u als therapeut?

De 4 modules met verschillend type tekenopdrachten; concrete tekeningen (module 1 en 2), tekenen van metaforen (module 3) en abstracte tekeningen (module 4), worden gebruikt al naar gelang de behoeften en situatie van de cliënt. De verschillende typen tekeningen vullen elkaar aan in de therapie.

Locatie
Chrysanthemumlaan 2, 2106 BN Heemstede. 
(vlakbij station Heemstede–Aerdenhout)

 

In verband met eventuele Coronamaatregelen worden de lessen gegeven in kleine groepjes (maximaal 6 personen). Hierdoor is tevens veel aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 

​Voor wie?

Hoewel de module richt zich met name richt op professionals die werken met mensen, kan iedereen die zich wil verdiepen in de psychologische aspecten en mogelijkheden van Tekenanalyse deelnemen.

Gevraagd wordt een universitaire of afgeronde HBO opleiding of een, naar het oordeel van het team docenten gelijkwaardig niveau. 

De Tekenanalyse zoals die wordt gehanteerd in module 1 wordt succesvol gebruikt door psychiaters, psychologen, pedagogen, spv'ers, huisartsen en professionals die werken met grensoverschrijdende   traumatische ervaringen en PTSS.  Ook degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines, beleidsmakers en bestuurders zijn van harte welkom.                                          

Naast het ontwikkelen van vaardigheden en psychologische kennis is een goede attitude belangrijk, zoals geduld en invoelingsvermogen.
Minimumleeftijd: 23 jaar

Docenten
Tijdens deze module volgt u lessen bij diverse docenten met ieder een eigen insteek en theoretische kennis en praktijkervaring.  
Drs. Wanda Dondorp
Drs. Daniël Helderman
Drs. Gerdine Veen
Dr. Ko Vos

​Leerplan en eisen
De module heeft een gemiddelde tijdsbesteding van 400 uur, verspreid over studiedagen, intervisie, supervisie, leertherapie, verslagen, opdrachten en literatuurstudie.
Indien aan alle eisen met een voldoende beoordeling is voldaan ontvangt u een certificaat. Zijn alle vier de modules met een voldoende beoordeling afgerond,  dan ontvangt u het diploma Analytisch Teken Therapeut.

De literatuurlijst voor module 4 kunt u hier downloaden, overleg met de docenten omdat de lijst ieder jaar kan worden aangepast met nieuwe literatuur.

Informatie over herkansing en afronding van de module leest u hier.

Het complete overzicht van leerplan, accreditatie, eisen en kosten kunt u hier downloaden.

Lesdata

Module 4 start in januari 2023 en vindt eenmaal in de twee weken plaats op donderdag, van 10.00 - 15.00 uur. Een compleet overzicht van de lesdata vindt u hier.

​Kosten 
€ 2.050,00 voor module 4, in één keer te voldoen vóór 1 januari 2023. Of gespreide betaling in drie termijnen van € 717,00 (1 januari, 1 maart en 1 mei 2023). 


Niet inbegrepen kosten: scriptiebegeleiding en praktijkexamen. Voor het behalen van het diploma Analytische Tekentherapie dient na module 4, de scriptie uiterlijk binnen twee jaar met goed gevolg te zijn afgerond. Is dit niet het geval dan wordt op verzoek een bewijs van deelname afgegeven. Voor de uitlooptermijn van module 4, dient per jaar € 200,- aan afrondingskosten te worden voldaan.

bottom of page