top of page
wanda kennismakingsochtend.jpg

Kennismaken met de Tekenanalyse 

Datum nader te bepalen
 

Jaarlijks verzorgt PPCH 4 geaccrediteerde modules Tekenanalyse op academisch niveau. De Tekenanalyse is een erkende therapie die zich baseert op de psychoanalytische en psychodynamisch theorie, die in de praktijk tot verrassend diepgravende resultaten leidt.

Iedere module gaat op een verschillende manier in op het benaderen van de onderliggende oorzaken van problemen.

De studiedagen van de vier modules bestaan uit: theorie, diagnostiek en behandeling.

Module 1. Symptomen van grensoverschrijdingen en depressie (concrete tekeningen)

Module 2. Narcisme, schaamte en schuld; gezonde en destructieve schaamte  (concrete tekeningen)

Module 3. Tekenanalyse metaforen (concrete tekeningen van landschapsbeelden)

Module 4. Traumatische ervaringen en affecten.
                  Zelfcohesie, constructie in de Tekenanalyse, continuïteit en coherentie (abstracte tekeningen)

Voor wie?

Sinds 1986 zijn veel professionals bekend geraakt met de relevantie van deze methode. PPCH richt zich hierbij op psychiaters, psychologen, pedagogen en professionals die werken met kinderen en (jong) volwassenen met grensoverschrijdende en traumatische ervaringen en PTSS.

 

Behandeling met de Tekenanalyse

Tekeningen gebruiken in de therapie kan zeer zinvol zijn met name bij cliënten die te maken hebben gehad met grensoverschrijdingen in de jeugd op emotioneel, fysiek of seksueel gebied en voor cliënten met traumatische ervaringen en PTSS. Onbewust onverwerkte ervaringen en onderdrukte gevoelens worden aan het papier toevertrouwd, waardoor steeds nieuw materiaal voorhanden komt. De tekening legt verbindingen bloot die dwars door tijd en ruimte heen lopen en laat de samenhang zien tussen verschillende klachten.

 

Wilt u hier meer over weten en/of overweegt u een module te volgen dan willen we u graag uitnodigen voor één van de kennismakingsochtenden.

Kennismaking met de Tekenanalyse

Datum: Nader te bepalen

Tijd: 9.30 - 12.30 uur

Locatie: Chrystanthemumlaan 2

               2106 BN Heemstede

Meenemen: tekenvellen, een potlood en kleurpotloden, pen en papier

Kosten: Nader te bepalen

Aanmelden: graag door een email aan ppch.heemstede@gmail.com met uw naam en telefoonnummer.

Wanneer u zich inschrijft voor een module, wordt dit bedrag afgetrokken van de kosten.

Programma:

  • Introductie van de theorie van de Tekenanalyse.

  • Maken van een concrete tekening en bespreken van 1 à 2 van de tekeningen ter illustraties van het werken met de Tekenanalyse.

  • Cliënt doet kort verslag van haar ervaring met de Tekenanalyse bij verwerking van trauma

  • Toelichting op de modules, praktische informatie.

  • Student vertelt over de modules en toepassing hiervan in haar werk.

  • Afsluitend is er mogelijkheid tot vragen stellen en nabespreken.

Hoe is de analyse van een tekening opgebouwd en hoe wordt de Tekenanalyse toegepast bij concrete tekeningen en bij metaforen? Welke inconsistenties en afweermechanismen laat de tekening zien?

Welke technieken en mechanismen spelen een rol in het gebruik van tekeningen, zoals het vrij associëren, verschuiving, verdichting en de compromisformatie? Hoe kunt u over de tekening in dialoog interveniëren?

 

Diverse beroepsverenigingen verlenen accreditatiepunten voor de modules. 

 

Tot ziens.

 

Wanda Dondorp,

Directeur PPCH, Registerpsycholoog Gezondheidszorg, NIP (BIG)/ NVGzP/ VvAA

Onderwijskundig Pedagoog, docent  modules en werkzaam in zelfstandige praktijk

bottom of page