top of page

REGISTRATIE

Registratie
Cursisten die alle 4 de modules Analytische Tekentherapie hebben afgerond, kunnen zich laten registreren in een voor het publiek toegankelijk register. De registratie commissie houdt dit register bij.

Hiertoe is een reglement en vragenlijst opgesteld en accreditatie geregeld.
Voor (her)inschrijving in het register dient men in het bezit te zijn van een geldig diploma Analytische Tekentherapie behaald na 2001 en het verzoek tot inschrijving en bijbehorende vragenlijst te hebben ingevuld.


Kosten registratie: : €195,- voor 5 jaar 
Toekomstige cliënten kunnen aan de hand van het register een keuze maken voor een therapeut. Zij verzekeren zich er op deze manier van, dat zij met een gediplomeerd Analytisch Tekentherapeut te maken hebben die het vak professioneel uitoefent, zich laat bijscholen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied.


Registratiecommissie
De registratiecommissie bestaat uit de volgende leden;

Voorzitter: Dhr. mr. J. Verduijn

Secretaris: Ir. Steven A.M. Olthof 

Mw. drs. W.D. Dondorp, alg. lid

Reglement Registratie
Download hier het Reglement Registratie

bottom of page