Shame 

Bij- en nascholing  Tekenanalyse

26 januari 2019

Door Drs. Gerdine Veen

 

De film Shame, van regisseur Steve McQueen,  wordt ingeleid door en nabesproken met drs. Gerdine Veen,  psychotherapeut en psychoanalyticus en docent bij het PPCH.

 

Shame, een film over seks-verslaving, wordt aangekondigd als een film over een succesvolle  zakenman wiens leven grenzeloos,obsessief wordt beheerst door seks en het niet kunnen aangaan van diepergaande emotionele banden.

Gaat deze film over schaamte ? is dat het hoofdthema? Hoe kan  een seks-verslaving begrepen worden? Is het niet zoals met alle symptomen een poging tot zelf-herstel en het vermijden van psychisch lijden?

Thema’s die aan de orde kunnen komen op deze  bij -en nascholingsmiddag.

Een verslag van deze middag door Francis Oudenampsen kunt u hier downloaden

De borrel aan het eind van een boeiende middag. Op de foto van links naar rechts:

Gerdine Veen,Truus van der Woensel, Wies Horninge

Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede

Chrysanthemumlaan 2
2106 BN Heemstede

023-5282290

ppch.heemstede@gmail.com

Drs. W. Dondorp is vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA.

BIG registratienummer 49050968625

Uw privacy en PPCH

Bereikbaar op maandag van 9.00 tot 17.00 uur

en donderdag van 8.30 tot 13.30 uur

Telefonisch spreekuur: woensdagavond

van 18.30 tot 19.30 uur

  • Facebook Social Icon

De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd

en intellectueel eigendom van het PPCH.