Tarieven 

€100,00   Consult 60 minuten

€125,00   Consult 60 minuten na 18:00 uur en in het weekend             

€  40,00   No show. Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, zijn de kosten van deze sessie voor uw rekening (no show). Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekering.

Voor het te laat betalen van facturen wordt na twee maanden automatisch een rentevergoeding van 2% in rekening gebracht.

Overige tarieven

Spoedafspraken          125,00 euro p/u

Relatiegesprekken      160,00 euro p/u

Telefonisch consult       25,00 euro per 10 minuten

 

Onderzoek en rapportage                        100,00 euro  p/u

Verslag voor advies of indicatiestelling  100,00 euro p/u

E- mailcontact kosten in overleg vast te stellen

Vergoedingen​

Rechter zet een streep door standaardkorting bij ongecontracteerde zorg. 1 februari 2019

In het verleden werd door zorgverzekeraars gemiddeld 60-80% van de kosten vergoed. Onlangs heeft de rechter besloten dat een standaardkorting niet is toegestaan. Zorgverzekeraars moeten per zorgtype gaan motiveren waarom zij een bepaalde korting heffen en waar die precies op gebaseerd is. De korting moet gerelateerd zijn aan de extra kosten die de verzekeraar heeft. Dat gaat bijvoorbeeld over extra administratie. 

 

Vergoedingen jeugd

Vergoedingen voor jeugd loopt via de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Gemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen en informatie aan hulpbehoevende inwoners. De Unie KBO bekeek in 40 gemeenten de vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten. Er blijken grote verschillen te zijn. Gemeenten geven allemaal hun eigen invulling aan de inkomensondersteuning van zorgbehoevenden. Dat betekent grote verschillen in de financiële tegemoetkomingen en compensaties. Wij doen ons uiterste best om met uw gemeente tot een overeenkomst te komen.

Zie deze flyer voor meer informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen.

 

Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede

Chrysanthemumlaan 2
2106 BN Heemstede

023-5282290

ppch.heemstede@gmail.com

Drs. W. Dondorp is vrijgevestigd registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), onderwijskundig pedagoog en lid van NVGzP/VvAA.

BIG registratienummer 49050968625

Uw privacy en PPCH

Bereikbaar op maandag van 9.00 tot 17.00 uur

en donderdag van 8.30 tot 13.30 uur

Telefonisch spreekuur: woensdagavond

van 18.30 tot 19.30 uur

  • Facebook Social Icon

De stof van de modules Tekenanalyse gegeven door het PPCH is auteursrechtelijk beschermd

en intellectueel eigendom van het PPCH.